Sistemul intern de raportare

AMC Networks Central Europe Kft, având sediul social în Budapesta, nr. districtual 1139, str. Lomb nr. 21-25 și nr. de înregistrare 01 09 183155 (denumită în continuare „AMC”) se angajează să își desfășoare activitatea comercială în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod responsabil, în acord cu regulile și principiile de etică. În vederea atingerii acestui scop, operăm un sistem de avertizare în conformitate cu legislația în domeniu. Sistemul intern al AMC de avertizare le permite angajaților, foștilor angajați și altor persoane care au sau au avut, direct sau indirect, o relație contractuală cu AMC sau care sunt sau au fost în contact cu AMC, prin intermediul activității lor profesionale, să raporteze informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, referitoare la încălcări efective sau potențiale ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul AMC, precum și informații cu privire la încercări de a ascunde astfel de încălcări, sau orice abuz săvârșit în cadrul AMC.

Mai multe informații despre sistemul de raportare a încălcărilor legii/ de avertizare în interes public sunt disponibile aici: https://tvpaprika.ro/informatii-privind-functionarea-sistemului-intern-al-amc-de-avertizare-de-raportare-a-incalcarilor-legii/